Alam Nyo Ba Na Bilang SSS Member Ay Mayroon Kayong 8 Benepisyo Na Makukuha?

Posted by

Maliban sa mga bawas sa ating mga late at absences, bahagi rin sa mga binabawas sa ating buwanang sahod ang ating mga monthly contributions.

Isa sa mga naapupuntahan ng mga contributions na ito ay sa SSS or Social Security System at kahit damang-dama natin ang laki ng bawas sa ating mga sahod, tinatanggap na natin ito sa pag-asang malaki ang maaring maibalik sa atin lalo na sa ating pagretiro.

Ngunit marami sa atin ang hindi alam ang iba pang benepisyong maari nating matanggap sa ating kontribusyon.

Heto ang walong (8) benepisyong maari pa nating matanggap mula sa SSS :

  • SICKNESS BENEFIT

Pag biglaang nagkasakit o na-aksidente, maari kang kumuha ng daily cash allowance sa mga araw na hindi ka nakapagtrabaho.

CONDITIONS:

Kailangan ay naka-confine ka sa bahay o sa ospital ng hindi bababa sa apat(4) na araw. Dapat ay nagamit na rin ang iyong mga company sick leave at may tatlong buwan ng SSS Contribution sa loob ng labindalawang (12) buwan.

AMOUNT:

Ang allowance na maari mong matanggap ay 90% ng iyong sahod kada araw.

  • MATERNITY BENEFIT

Sa mga inang kakapanganak pa lamang o kaya nama’y nagka “miscarriage” maari ka ring makatanggap ng daily cash allowance.

CONDITION:
May tatlong buwan ng SSS Contribution sa loob ng labindalawang (12) buwan.

AMOUNT:

Ang allowance na iyong matatanggap ay 100% ng iyong sahod kada araw at iyo itong I-multiply sa 60 (days) para sa mga normal delivery at miscarriage at 78 (days) naman para sa mga caesarian section.

  • DISABILITY BENEFIT

Maari kang makatangap ng disability benefit monthly o lump sum kapag ikaw ay partially or totally disabled.

CONDITION:

Kailangan ay mayroon kang SSS Contribution anim na buwan bago ka ma-disable. Pag ikaw ay may 36 na buwan ng kontribusyon, maari mong makuha ang iyong allowance kada buwan, ngunit pag hindi kay ibibigay sayo ito ng lumop sum.

AMOUNT:

Kadalasan nasa 1,000 hanggan 2,400, depende sa taon ng kontribusyon. Ito rin ay may dagdag na P500 monthly supplemental allowance.

  • DEATH BENEFIT

Maari mong makuha ang buwanang pension or lump sum ng isang namatay na kapamilya.

CONDITION:

Makukuha mo ang buwanang pension ng isang ka pamilya kung ikaw ang kanilang primary beneficiary at mayroon silang 36 na buwanang kontribusyon. Kapag ang kontribusyon ay mas mababa, makakakuha ka ng lump sum at kapag walang primary beneficiary, maaring kunin din ito ng secondary beneficiary o dependent parents.

AMOUNT:

Kadalasan nasa 1,000 hanggan 2,400, depende sa taon ng kontribusyon. Ang mga dependent minor ay makakatanggap ng 10% ng pension o Php 250. Makakakuha rin ng 13th month pension tuwing ika 13th ng December.

  • FUNERAL BENEFIT

Makakatanggap ng Funeral Cash Benefit kapag ikaw ang nagbayad sa mga gastusin sa libing ng isang namatay na SSS member.

CONDITION:

Dapat mayroon kang kontribusyon kahit isang buwan lamang.

AMOUNT:

Maari kang makatanggap ng 20,000-40,000 depende sa haba ng taon na ikaw ay naka pag-contribute.

  • EMPLOYEES COMPENSATION (EC) PROGRAM

Ang EC Program ay para sa mga empleyadong nagkasakit o na-aksidente dahil sa trabaho na nagresulta sa pagkakamatay or pagiging disabled.

CONDITION:

Kung ang pinsala ay dahil sa iyong sariling kapabayaan hindi ka qualified para sa EC Program.

AMOUNT:

SSS ang magbabayad para sa iyong medical services, appliances, supplies, at rehabilitation services.  Maari mo itong gamitin kasabay ng SSS’ sickness and disability benefits.

  • SALARY LOAN

Kung kailan mo ng mga short-term credit, maari kang mag-avail ng SSS Salary Loan.

CONDITION:

Kailangan mo ng 6 na buwang kontribusyon sa loob ng labindalawang (12) buwan. Dapat wala ka ring pending loans sa SSS.

AMOUNT:

Limitado lamang sa kung ilang ang iyong sahod kada taon ang maari mong hiramin sa SSS. May interest lamang ito ng 10% at maari mong I-renew kapag nabayaran mo ang 50% ng principal loan.

  • P.E.S.O. FUND

Kailangan ay mayroon ka ring kontribusyon sa Personal Equity and Savings Option o SSS P.E.S.O. Fund.

CONDITION:

Kailangan na ang iyong edad ay hindi tataas sa limamput limang taon (55 years old) at mayroon kang 6 na buwang kontribusyon.

AMOUNT:

Makakatanggap ng benepisyo para sa retirement, disability, or death claim sa pamamagitan ng monthly pension o lump sum.

Source: COINS PH