Isa Ka Bang Single Parent? Alamin Paano Makakuha Ng ‘Solo Parent ID’ Para Sa Benepisyo Mo At Ng Anak Mo

Posted by

Ayon sa datos na inilabas ng National Health Institute noong 2007 ay may naitalang halos labing-apat na milyong (14million) single parents dito sa Pilipinas. Posible ring lumobo pa ito ng halos dalawampung milyon base sa mga tala ng Rappler ngayong taon,

Kung iba-base sa batas ay entitled sa maraming benepisyo ang isang single parent, ito ay nakasaad sa ilalim ng Republic Act No. 8972 o ang Solo Parents’ Welfare Act of 2000.

Sa pagbukas ng taong ito, ang DSWD o Department of Social Welfare and Development ay humingi ng kaunting pagbabago sa naturang batas. Nais nilang idagdag sa RA 8972 ang discounts sa mga bilihin tulad ng mga pangunahing pangangailangan, gamot, gamit sa paaralan at iba pa.

Para makatanggap at mabigyan ng prebilihiyo ang isang solo parent ay kakailanganin niya ng isang Solo Parent ID. Ngunit sino ba ang kwalipikado dito?

Kahit sinong indibidwal na nagpapalaki o mayroong nag-iisang pananagutan sa kanyang anak, hiwalay man o hindi kayong mag-asawa, o kapag tinanggihan ng kabilang partido ang responsibilidad sa inyong anak o kahit ano pang dahilan na nag-iwan sa iyo at sa iyong anak na mamuhay ng kayo lang ay kino-konsiderang kwalipikado sa prebelihiyo ng isang Solo Parent. Ito ay ayon kay Atty. Lorna Patajo-Kapunan.

Ayon sa RA 8927, ang solo parent ay:

 1. Mag-isang may pananagutan sa anak
 • Namatayan ng asawa/kinakasama
 • Ang asawa ay nakakulong o nahatulan ng pagkakabilanggo ng hindi bababa sa isang taon
 • Kawalang kakayahang pisikal at mental na pinatotohanan ng isang Public Medical Practitioner.
 • Legal Separation o de facto separation sa asawa ng hindi bababa sa isang taon at sa kanya ibinigay ang kustodiya sa mga anak
 • Pagdeklara sa kasal ng annulled ayon sa utos ng korte o simbahan at kanya ibinigay ang kustodiya sa mga anak
 1. Mga hindi kasal at piniling panagutan at akuin ang responsibilidad sa mga anak
 2. Nabuntis ang nanganak dahil sa rape at iba pang krimen at piniling panagutan at akuin ang responsibilidad sa mga anak kahit wala pang hatol sa nagkasala.
 3. Kahit sinong mag-isang nagbibigay ng pag-aalaga ng magulang sa mga bata
 4. Kahit sinong kapamilya na umako sa responsibilidad sa pagpapalaki sa mga bata

Paano makakuha ng Solo Parent ID :

 1. Ihanda ang mga kailangang dokumento
 • Barangay Certificate
 • Proof of Financial Status (Income Tax Return)
 • Proof of your Solo Parent Status
 • Spouse’s Death Certificate (para sa mga balo/byuda?
 • Certificate mula sa Barangay na nagpapatunay na isa kang solo parent (Para sa mga de facto marriage)
 • Birth Certificate/s ng iyong mga anak
 • Filled Up Solo Parent ID Application Form
 1. Ipasa ang lahat ng iyong mga dokumento sa Provincial o Municipal Social Welfare and Development Office. Ang iyong application ay susuriin ng mga social worker at aabutin ng tatlumpung araw (3o days) bago maibigay ang iyong ID.

Ito naman ang mga benepisyong maiibibigay ng iyong Solo Parent ID :

 • Flexible Work Schedule
 • Parental Leave (7 days)
 • Protection against Work Discrimination
 • Additional Support and Assistance

Mas mainam na malaman ang mga benepisyo at prebilihiyong maaring makamit ng isang solo parent.

Source : Smart Parenting